Skip to content

Τι διεκδικεί η Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής για την Πολιτική Προστασία και τα Βιομηχανικά Ατυχήματα

Οργανώνουμε την πάλη μας με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Παλεύουμε ενάντια:

 • στην πολιτική που αντιμετωπίζει το δάσος, τη γη, την κατοικία ως εμπορεύματα για να κερδίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι των κατασκευών, της Ενέργειας, του τουρισμού κ.ά.
 • στην πολιτική που εξασφαλίζει το χωροταξικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο άναρχης συνύπαρξης πολλών διαφορετικών χρήσεων γης που υπάγονται σε διαφορετικούς αρμόδιους φορείς, έντασης της εμπορευματοποίησης της δασικής γης
 • στην πολιτική της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ που υλοποιείται με τη συνενοχή όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και «χρηματοδότη» τα «ματωμένα πλεονάσματα» και το Ταμείο Ανάκαμψης, που γίνεται «καταλύτης» για την επίσπευση των σχεδίων των ισχυρών «πράσινων» οικονομικών συμφερόντων που βάζουν στο μάτι ορεινούς όγκους ως «επενδυτικές ευκαιρίες»
 • στην πολιτική σχεδιασμού της πολιτικής προστασίας με βάση το «κόστος – όφελος» για το κράτος των μονοπωλιακών ομίλων και τη διασφάλιση των «ματωμένων πλεονασμάτων».

Διεκδικούμε:

 • Να εκπονηθεί ολοκληρωμένος, ουσιαστικός, επιστημονικός σχεδιασμός συνδυαστικής αποτίμησης για το σύνολο των κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους. Κρατική χρηματοδότηση για ανάπτυξη της έρευνας σε αυτήν την κατεύθυνση.
 • Εκπόνηση και επικαιροποίηση μελετών αντιπυρικής προστασίας από όλα τα δασαρχεία της Ελλάδας για την περιοχή ευθύνης τους, στο πλαίσιο της διαχείρισης και προστασίας των δασών και εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων δασοτεχνικών έργων. Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού της πρόληψης από την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.
 • Ολοκληρωμένο σχεδιασμό των απαραίτητων έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας, ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής, ουσιαστικό και συνεχή έλεγχος της στατικής επάρκειας και ασφάλειας σε περίπτωση σεισμού όλων των κτηρίων, συνεχείς ελέγχους και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου στις τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης, φορολογώντας το μεγάλο κεφάλαιο.
 • Να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και να ενισχυθούν μαζικά με μόνιμο προσωπικό η Πυροσβεστική, η Δασική Υπηρεσία και όλες οι κρατικές δομές πρόληψης, διαχείρισης και Πολιτικής Προστασίας, Υγείας, και εκτίμησης και πρόγνωσης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Να εξασφαλιστεί όλος ο αναγκαίος και σύγχρονος εξοπλισμός, πυροσβεστικά και άλλα οχήματα κ.λπ.
 • Ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού.
 • Αποφασιστική ενίσχυση του δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους και προσανατολισμός στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για την ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή των κανονισμών για την επαγγελματική και δημόσια υγεία και ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να καταργηθούν το πλαίσιο χρήσεων γης, η αντιδραστική δασική νομοθεσία που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και διασφαλίζει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου που υποτάσσει το περιβάλλον στο κέρδος και καθιστά αδύνατη τη διαχείριση και προστασία των δασών από κάθε κίνδυνο.
 • Να φύγουν οι επικίνδυνες εγκαταστάσεις από τον αστικό ιστό, όπως τα «καζάνια του θανάτου» στο Πέραμα και άλλες περιοχές της Αττικής. 
 • Άμεση διακοπή όλων των μη αναγκαίων εργασιών όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές, έντονα καιρικά φαινόμενα κ.λπ., με πλήρη αποζημίωση των ημερομισθίων των εργαζομένων. Άμεση διακοπή των υπαίθριων εργασιών και λήψη μέτρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε εσωτερικούς χώρους στις περιοχές που επηρεάζονται από αιωρούμενα σωματίδια και επικίνδυνες ουσίες από τον καπνό, με πλήρη αποζημίωση των ημερομισθίων των εργαζομένων.
 • Άμεση απορρύπανση περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα ή φυσικά φαινόμενα, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Εκτίμηση της επικινδυνότητας με κατάλληλες μετρήσεις επικίνδυνων παραγόντων, εκτίμηση της έκθεσης του πληθυσμού σε επικίνδυνες ουσίες, λήψη μέτρων προστασίας και αποκατάστασης της υγείας του πληθυσμού χωρίς καμία οικονομική του επιβάρυνση.
 • Μέτρα προστασίας των εργαζομένων και του πληθυσμού χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια πυρκαγιών και άλλων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών (μεταφορά και διαμονή σε ασφαλείς χώρους, νοσοκομειακή περίθαλψη κ.ά.). Άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων σε δίκτυα και υποδομές με ευθύνη του κράτους.
 • Πλήρης και ουσιαστική καταγραφή της καταστροφής, των καμένων εκτάσεων και των λαϊκών περιουσιών. Άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και από κάθε φυσική ή τεχνολογική καταστροφή, με πλήρεις αποζημιώσεις στο 100% των απωλειών τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να εξασφαλίζεται η διαμονή σε ξενοδοχεία με κρατικά έξοδα, για όσους χρειάζεται και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών.
 • Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών με ευθύνη του κράτους και απαλλαγή των φορολογικών υποχρεώσεων, πάγωμα της πληρωμής των δανείων για τους πληγέντες.
 • Κήρυξη όλων των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Καμία αλλαγή στον χαρακτήρα και τη χρήση γης. Να θεωρηθεί παράνομη η οικοπεδοποίηση των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων. Μέτρα προστασίας από καταπατήσεις, εκχερσώσεις και άλλες προσπάθειες αλλαγής του χαρακτήρα των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων.