Skip to content

Απόσυρση συζήτησης θέματος & λήψη απόφασης παραπομπής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο


Με αφορμή τη συζήτηση στη Οικονομική
Επιτροπή την Παρασκευή 05-05-2017 του
θέματος «
Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου
που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής (Αρ. πρωτ.
Διακήρυξης 218048/23-11-2016)», θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Λαϊκή Συσπείρωση
έχει διατυπώσει πολλές φορές στο παρελθόν την άποψη ότι τα σημαντικά θέματα που
αφορούν σε δαπάνες μεγάλου κόστους και ενδιαφέροντος, να συζητούνται στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Αυτό άλλωστε προβλέπεται από το άρθρο
176 «Αρμοδιότητες της Οικονομικής
Επιτροπής» του Ν. 3852, σύμφωνα με το οποίο
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με
ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να
αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων»
(παράγραφος
2) καθώς επίσης οτι «Η Οικονομική Επιτροπή
με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της,
μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Περιφερειακό Συμβούλιο
για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά
του»
(παράγραφος 3).
Ζητάμε:
1)   την απόσυρση του θέματος «Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας για την
αγορά ακινήτου που θα λειτουργεί ως κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Αττικής
(Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 218048/23-11-2016)
» από την ημερήσια διάταξη της 26ης
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
2)   τη λήψη
απόφασης παραπομπής
του
συγκεκριμένου θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω της σοβαρότητάς του.