Skip to content

ΒΟΥΛΗ – ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: Απαράδεκτη η απόπειρα λειτουργίας του ΧΥΤΑ Γραμματικού

Ερώτηση
με θέμα «Απαράδεκτη η απόπειρα
λειτουργίας του ΧΥΤΑ Γραμματικού»
κατέθεσαν προς τους υπουργούς Εσωτερικών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και Χρήστος Κατσώτης.
Το
πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
«Σε
συνέχεια των επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων, μεταξύ άλλων και στην ΒΑ Αττική,
παίρνοντας υπόψη και το απαράδεκτο γεγονός της μεταφοράς για ένα διάστημα
απορριμμάτων στο ΧΥΤ”Υ” Γραμματικού, επανερχόμαστε για πολλοστή φορά
στο ζήτημα της προφανούς ακαταλληλότητας του χώρου, ως χώρου διάθεσης
αποβλήτων/υπολειμμάτων. Ήδη μια μεγάλη ποσότητα ρυπασμένων βροχοστραγγισμάτων έχει παραχθεί, μέρος των οποίων, αυτά
που πλεονάζουν της χωρητικότητας της δεξαμενής αποθήκευσης, εύλογο είναι να
καταλήγουν μέσω του εφαπτόμενου ρέματος
στην παραλία στο Σέσι και να
ρυπαίνουν, συγχρόνως, κατά τη διαδρομή τους τον υδροφόρο ορίζοντα. Το φαινόμενο είναι προφανές ότι επιδεινώνεται και από το γεγονός πως σε
συνθήκες στασιμότητας του έργου δεν διασφαλίζονται οι συνθήκες επαρκούς
επεξεργασίας και όσων ακόμη στραγγισμάτων υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Επισημαίνουμε
δε και το γεγονός ότι τα διατεθέντα απορρίμματα – υπολείμματα του ΚΔΑΥ Κορωπίου όπως έγινε γνωστό –
προσομοιάζουν, όπως και των άλλων ΚΔΑΥ της Αττικής, περισσότερο με σύμμεικτα λόγω του υψηλού ποσοστού
ξένων προσμίξεων που περιέχουν, σχεδόν το 50% της τροφοδοσίας των ΚΔΑΥ. Συνεπώς
καμία σχέση δεν έχουν, ως προς τη σύσταση και την ποιότητά τους, με τα
υπολείμματα της οψέποτε μονάδας βιοξήρανσης
(πολύ λιγότερα και με μεγαλύτερο ποσοστό αδρανών), για τα οποία είχε
αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά ο ΧΥΤ”Υ”, κατά παράβαση, πάντως, πλήθος περιβαλλοντικών όρων και προϋποθέσεων.
Παραβιάστηκε,
ακόμη, και ο απαγορευτικός όρος, που
έθεσε το ΣτΕ όταν είχε αποφανθεί
υπέρ της συνέχισης του έργου (παρακάμπτοντας την αρνητική γνωμοδότηση της αρμόδιας
Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ),
σύμφωνα με τον οποίο ο ΧΥΤ”Υ” Γραμματικού οφείλει να δέχεται, αποκλειστικά και μόνο, τα υπολείμματα
της οικείας μονάδας βιοξήρανσης. Απαράδεκτη, έτσι κι αλλιώς, αφού στόχος της
ήταν να προετοιμάζει για καύση μια
εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων 127.500 τον/έτος.
Μα οι παρανομίες δεν σταματούν εδώ:
Όπως
είναι γνωστό με την ΚΥΑ 50743/2017
(ΦΕΚ 4432 Β’/15.12.17) μια θαλάσσια
περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού
έκτασης 521.630
στρ.
περιλήφθηκε στο δίκτυο των περιοχών Νατούρα 2000 ως Ζώνη Ειδικής
Προστασίας – ΖΕΠ
(Κωδ. GR2420016, α/α 236). Ο συνυπογράφων την ΚΥΑ
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, περιφρουρώντας για λογαριασμό της
κυβέρνησης μέχρις εσχάτων την καταστροφική για το περιβάλλον χωροθέτηση του
ΧΥΤ”Υ”, φρόντισε να σταματήσει το βορειοδυτικό όριο της ενταχθείσας
περιοχής λίγα μέτρα πριν την εκβολή στη θάλασσα του ρέματος που διατρέχει το
χώρο. Ενώ μέχρι εκεί το όριο ταυτιζόταν με την ΒΑ ακτογραμμή της Αττικής,
επίμαχο σημείο το όριο αποφεύγει την εκβολή με μια ξαφνική κυκλική καμπύλη
“που βγάζει μάτι”!
Πρόκειται
για μια κίνηση απελπισίας, που αποκαλύπτει άλλη μια φορά το πώς εννοούν και
εφαρμόζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι “οικολόγοι” πολιτικοί του σύμμαχοι τις
θεωρίες τους περί προστασίας περιβάλλοντος. Σε κάθε όμως περίπτωση, η εμφανής
αυτή λαθροχειρία καθόλου δεν τους απαλλάσσει και από αυτές ακόμη τις ελάχιστες,
γενικόλογες και εντέλει υποκριτικές
προβλέψεις της ευρωενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Όπως πχ την υποχρέωση των
κρατών-μελών “να αποφύγουν στις
ζώνες προστασίας … τη ρύπανση ή τη φθορά
των οικοτόπων
, καθώς και τις
επιζήμιες για τα πτηνά διαταράξεις
… επίσης να αποφύγουν τη ρύπανση ή τη
φθορά των οικοτόπων και έξω από τις
ζώνες προστασίας
” (άρθ. 4, παρ.4 Οδηγ.79/409/ΕΟΚ).
Αυτό
που αποκαλύπτεται από τα παραπάνω είναι ότι η κυβέρνηση, υποχρεωμένη από τα
πράγματα να αναγνωρίσει τη σπουδαία οικολογική σημασία του Ν. Ευβοϊκού,
δυναμιτίζει ταυτόχρονα στην πράξη κάθε έννοια προστασίας ενός σημαντικού μέρους
του. Όλοι φυσικά γνωρίζουν ότι τα στραγγίσματα
του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
, αυξημένα κατά περιόδους λόγω και κλιματικής αλλαγής, όταν
εκβάλουν στη θάλασσα μέσω του ρέματος που τον διατρέχει, θα διαχυθούν και στην
“προστατευόμενη” κατά τα άλλα, πλην παρακείμενη, Ζώνη Ειδικής
Προστασίας ωθούμενα και από τα θαλάσσια ρεύματα. Με την παραλία στο Σέσι, χώρο
θερινής αναψυχής των λαϊκών στρωμάτων και σημαντικό θαλάσσιο οικότοπο, να
αποτελεί ένα από τα άμεσα θύματα.
Όσο
για τα οικονομικά στοιχεία
υλοποίησης του έργου, αποκαλύπτουν το διπλά “αμαρτωλό”, αντιλαϊκό
χαρακτήρα του. Πρόκειται για ένα ΧΥΤ”Υ” πραγματικού κόστους 35
εκ.
ευρώ
περίπου, που θα δέχεται κατά μέγιστο 23.255 τον/έτος
“υπολειμμάτων”. Για το σύνολο των ΧΥΤΥ (μαζί και του Γραμματικού) το
ΠΕΣΔΑ προβλέπει δαπάνη 50 εκ. ευρώ για ποσότητα υπολειμμάτων 414.090
τον/έτος. Δηλαδή για τον ΧΥΤ”Υ” Γραμματικού, που θα δέχεται μόνο το 5,6% της συνολικής ποσότητας των
υπολειμμάτων θα ξοδευτεί (μαζί με την τελική αποπληρωμή του έργου) το 70% της συνολικής δαπάνης για όλους
μαζί τους ΧΥΤΥ (!!!).
Στην
επίδοση αυτή, πέρα από την προφανή αναξιοπιστία του ΠΕΣΔΑ, συνέβαλε, μεταξύ
άλλων, και το γεγονός ότι η αρχική σύμβαση είχε εκτιναχθεί ήδη το 2018 από τα 19 εκατ. ευρώ στα 33,34 εκατ. ευρώ, με τις αναθεωρήσεις να εκτινάσσονται εν μέσω
κρίσης στα 5,1 εκατ. ευρώ, δηλ. 30 φορές
υψηλότερη
από αυτήν της αρχικής σύμβασης (0,17 εκατ.). Και αυτό σε μια περίοδο (2005 ως και 2017), όπου ο
”γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή” αυξήθηκε κατά 22%! Δηλαδή, η αναθεώρηση
τιμών “έτρεξε” με ρυθμό 136
φορές ταχύτερο
από αυτόν του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή! Ζήτημα το οποίο και άλλη φορά βουλευτές του
ΚΚΕ έφεραν στη Βουλή με Ερώτηση αλλά απάντηση δεν έλαβαν
.
Και
όλα αυτά, για ένα ΧΥΤ”Υ” που προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα
πάντα με το ΠΕΣΔΑ, θα πρέπει πρώτα να λειτουργήσει η οικεία μονάδα επεξεργασίας
σύμμεικτων αποβλήτων (ΜΕΑ), της
οποίας ακόμη και ο χρόνος δημοπράτησής της δεν έχει προσδιοριστεί, στο περίπου
έστω. Μέχρι τότε θα παραμένει χρόνια εκτεθειμένος, σύμφωνα πάντα με το ΠΕΣΔΑ,
στις καιρικές συνθήκες φθοροποιές για τις υποδομές του. Που σημαίνει ότι
κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή σπαταλούν δεκάδες εκατομμύρια, που τα στερούν
από έργα που έχει άμεση ανάγκη η λαϊκή οικογένεια, για να τροφοδοτήσουν τα κέρδη
της κοινοπραξίας των επιχειρηματικών ομίλων του υπόψη έργου.
Ταυτόχρονα
ο έτοιμος πλέον ΧΥΤΑ αποτελεί και ένα πολύτιμο για την κυβέρνηση απόθεμα χώρου,
καταστροφικό για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων της
περιοχής, σε περίπτωση που η “βόμβα” του ΧΥΤΑ Φυλής
“σκάσει” στα δικά της χέρια, νωρίτερα απ’ ό,τι σχεδίαζε.
Με
όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνεται άλλη μια φορά ότι η περίπτωση του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
Γραμματικού αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα υπέρ της διαπίστωσης ότι αποκλειστικό κριτήριο για το σχεδιασμό των
μεγάλων έργων από το κράτος της αστικής τάξης είναι τα κέρδη του κεφαλαίου
ενώ η προστασία του περιβάλλοντος και της
υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής μένει μονίμως “στα
αζήτητα”
.
Με
βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, σκέψεις και εκτιμήσεις ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί:
 • Εάν προτίθεται η
  κυβέρνηση να ενεργήσει για την άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων που
  έχουν αποτεθεί στο ΧΥΤΑ, με προοπτική να αξιοποιηθούν οι υποδομές του και
  οι δρόμοι πρόσβασης σ’ αυτόν για χρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού και
  αναψυχής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
 • Εάν θεωρεί ότι
  συνάδει με τις απαιτήσεις προστασίας της ΖΕΠ Ν. Ευβοϊκού η λειτουργία του
  ΧΥΤ”Υ” Γραμματικού με το διερχόμενο από αυτόν ρέμα να εκβάλλει
  δίπλα στο όριο της ΖΕΠ.
 • Εάν θεωρεί
  αποδεκτές τις προαναφερθείσες υπερβάσεις του έργου, μεταξύ των οποίων και
  το θηριώδες ύψος των αναθεωρήσεων εν μέσω κρίσης;».