Skip to content

Καταψήφισε τις Μελέτες για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, αναδεικνύοντας τα πραγματικά αίτια για τα φαινόμενα


Τις Στρατηγικές Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής
Πελοποννήσου  καταψήφισε σήμερα η «Λαϊκή
Συσπείρωση», όπως τις κατέθεσε η Περιφερειακή Αρχή στο Συμβούλιο Αττικής.
Όπως επισήμανε στην
τοποθέτησή της η Αλ. Μπαλού εκ μέρους των περιφερειακών συμβούλων της «Λαϊκής
Συσπείρωσης», ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνεπιδρούν για να
εκδηλώνονται πλημμύρες κάθε τρεις και λίγο είναι «η παράδοση της γης στο μεγάλο
κεφάλαιο με ένα πλαίσιο χρήσεων γης που ουσιαστικά διευκολύνει την αξιοποίησή
της από τους κάθε λογής μονοπωλιακούς ομίλους, ένα γεγονός που τελικά καθορίζει
πώς χτίζονται οι πόλεις».

Στάθηκε επίσης στο γεγονός πως τα έργα σχεδιάστηκαν
αποσπασματικά και με κριτήριο τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες, «ζητήματα που
έχουμε επισημάνει ως “Λαϊκή Συσπείρωση” πολλές φορές και
συμπληρώνουμε και τώρα ότι υποτάσσονται και στις προτεραιότητες του κεφαλαίου
για την εκτέλεση διαφόρων έργων».
Αναφέρθηκε επίσης στην
αδυναμία του αστικού κράτους να υλοποιήσει έστω και αποσπασματικούς
σχεδιασμούς. Η ουσιαστική αντιμετώπιση των πλημμυρών, είπε, απαιτεί πιο
ολοκληρωμένα έργα που να αγκαλιάζουν όλη τη λεκάνη απορροής ξεκινώντας από τα
κατάντη προς τα ανάντη, αλλά και με άμεσες παρεμβάσεις στα βουνά.  «Αντίθετα αυτό που βιώνουμε όλα τα
προηγούμενα χρόνια, με όλες τις κυβερνήσεις και συνεχίζει σήμερα η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η δασική πολιτική διαχρονικά είναι η ίδια, είναι πολιτική γης
και χρήσεων για τις οποίες διαμόρφωσαν ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τις
εκχερσώσεις, τις καταπατήσεις, τις παράνομες αλλαγές χρήσεων και οι πυρκαγιές
-με τον αποχαρακτηρισμό που επέρχεται- αποτελούν εργαλείο για αυτή την
εξέλιξη», τόνισε χαρακτηριστικά. 
Η Αλ. Μπαλού στάθηκε στα
κριτήρια που τίθενται για το σχεδιασμό, τη μελέτη και την εκτέλεση κάθε φορά
των αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και στο γεγονός πως οι συγκεκριμένες ΣΜΠΕ έχουν
προδιαγραφές «από τη δεκαετία του 1970». 
 
Υπογράμμισε τις τεράστιες
και διακριτές ευθύνες των εκάστοτε περιφερειακών διοικήσεων, γιατί «στα ίδια
βήματα βαδίζουν»,  για την οξύτητα του
πλημμυρικού προβλήματος στην Αττική και επισήμανε πως μπροστά στο κέρδος του
κεφαλαίου, που είναι ο βασικός άξονας της κυβέρνησης και της ΕΕ, θυσιάζονται οι
λαϊκές ανάγκες για μια ανάπτυξη που θέτει στο κέντρο της προσοχής της την
αναρχία και το ποσοστό κέρδους που κάθε φορά οι κλάδοι εκτιμούν ότι θέλουν να
κερδίσουν και να αποκομίσουν ανάλογα με το τι και πού κατασκευάζεται. 
Τέλος, είπε πως όλα αυτά
μπορούν να λυθούν μέσα από έναν Ενιαίο Φορέα, σε έναν κεντρικό σχεδιασμό μιας
ανάπτυξης που θα έχει στο κέντρο της προσοχής της το σύνολο των λαϊκών αναγκών
και κάλεσε μεταξύ άλλων τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να διεκδικήσουν την
άμεση κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών τους, στον τομέα της αντιπλημμυρικής
προστασίας, την κατάργηση του πλαισίου χρήσεων γης, την αύξηση της
χρηματοδότησης για την αντιπλημμυρική προστασία με φορολόγηση του μεγάλου
κεφαλαίου, την ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής.
Στο παρακάτω vıdeo μπορείτε να δείτε όλη την τοποθέτηση: